paallikot.fi » Yhteystiedot » Henkilökuntamme osaaminen

Henkilökuntamme osaaminen

Inka Tähtinen

Inka Tähtinen on kauppatieteilijä Åbo Akademilta. Hänellä on KLT -tutkinto sekä kouluttautunut taloushallinnon ja yritysjuridiikan alalla laajasti. Inkalla on pitkä kokemus tilitoimistoalalta sisältäen niin kirjanpito-, tilinpäätös-, verotus-, laskutus-, reskontra-, maksatus-, palkanlaskenta, kannattavuuslaskenta- ym. tehtävät. Inka on tilitoimistoalan lisäksi työskennellyt mm. NASDAQ OMX –listatun kansainvälisen konsernin pääkonttorilla controllerina ja talouspäällikön sijaisena vastaten mm. yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta, emoyhtiön FAS- ja IFRS-tilinpäätöksistä ja liitetiedoista, vero- ja viranomaisasioista, hallituksen talousraporteista, tulosanalyyseistä, budjetoinnista ja likviditeettiseurannasta. Inka on toiminut myös tilintarkastajana tarkastaen ja konsultoiden koti- ja ulkomaisessa omistuksessa olevia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä ja konserneja. Inka hallitsee englannin ja ruotsin niin suullisessa kuin kirjallisessa muodossa.

Monica Kuusisto

Monica on suorittanut Taloushallinnon ammattitutkinnon ja on motivoitunut jatkuvasti kehittämään itseään. Hän on tarkka ja luotettava kirjanpidon tekijä. Monica hoitaa myös palkanlaskentaa ja työskentelee tarvittaessa englannin kielellä.

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen